VARKENS- EN VEEHANDEL B.V.

5 Star Piglets by VAEX


Een kwalitatief goed en gezond koppel biggen heeft voor iedereen meerwaarde in de sector. Bedrijven groeien, technieken worden beter en daardoor de productie hoger. De hete adem van Duitsland en Denemarken is echter steeds beter voelbaar. Het is daarom tijd om de handen in een te slaan en het imago van de Nederlandse big te optimaliseren in zowel binnen- als buitenland.

"Samenwerken en zo een structurele afzet in stand houden"

Om onze afnemers te kunnen garanderen dat onze biggen voldoen aan de door hun gestelde criteria introduceert VAEX als handelaar en spin in het web van leveranciers en afnemers daarom:

LOGO_5 Star Piglets _WEB

ster WEB.png De juiste genetica
Een juiste match tussen leverancier en afnemer
Bewust kiezen voor een genetica afgestemd op de mogelijkheden binnen het bedrijf en een afzetmarkt naar keuze.
 • Welke genetica kan het vermeerderingsbedrijf aan?
 • Voor welke markt wil het bedrijf produceren?
ster WEB.png Een speenleeftijd van 4 weken
Door een hoger speengewicht zijn er minder opstartproblemen wat resulteert in een betere benutting van de jeugdgroei.
In 2015 zal de wetgeving een minimale speenleeftijd van 4 weken verplichten.
 • Het draagt bij aan een goede ontwikkeling van het afweerapparaat wat resulteert in voldoende bescherming tijdens de gespeende biggen periode.
Denk tevens aan geboorte- en speengewicht. Voor de afnemer is het erg belangrijk dat aan de voeding van de gespeende biggen extra aandacht wordt besteed. Een optimalisatie van de voeding bij de gespeende biggen resulteert in een hoger rendement wat betreft vleesvarkens.
 
ster WEB.png Voldoende biggenplaatsen
Een uniform koppel biggen kunnen leveren mét het juiste gewicht.
Een optimale indeling van een vermeerderingsbedrijf resulteert in een vlottere dierstroom.
 • Men streeft naar: 1 zeugenplaats = 4,2 tot 4,5 biggenplaatsen
  (norm = 0,35 m2 per big)
   
ster WEB.png Een goed vaccinatieschema
Een vaccinatieschema dat voldoet aan de vraag van de afnemer zoals Circo, Mycoplasma, PRRS enz. en een verantwoord gebruik van antibiotica.
Het bedrijfsbehandelplan dat samen met de dierenarts is opgesteld dient nauwkeurig opgevolgd te worden met een regelmatige evaluatie:
 • Enten volgens aanwijzingen in de bijsluiter.
   
ster WEB.png Routinematige monitoring
Monitoring door een onafhankelijke partij waardoor men op het juiste moment in kan springen op onduidelijkheden of klachten van de afnemer.
Blijf de regie in handen houden in je eigen bedrijf waarbij een goed inzicht wat betreft de gezondheidsstatus van je bedrijf een grote rol speelt.
  

Nieuwsbrief

Meld u HIER aan voor de
'via VAEX nieuwsbrief'
en blijf op de hoogte van
het laatste nieuws!

Cover _nieuwsbrief _#13 NL_WEB